Hva er snorking?


Snorking er lyder frembrakt i ganen og andre deler av de øvre luftveier, som drøvel, mandler og tunge. Ved at luft presses gjennom en trang åpning, frembringes lyd gjennom vibrasjon. Musklene er mer avslappet når man har drukket alkohol, tatt nervemedisiner, visse typer allergitabletter (for eksempel antihistaminer) og sovetabletter. Hos barn er årsaken til snorking og obstruktiv søvnapné (OSA) som oftest forstørrede mandler og polypper. Overbitt eller en spesielt liten underkjeve kan også lede til snorking og OSA, da tungen blir for stor i forhold til den plassen som er til rådighet. En lang, bløt gane kan snevre inn svelget. Redusert luftstrøm gjennom nesen, for eksempel på grunn av skjev neseskillevegg, kan føre til stort undertrykk når man puster inn. De bløte delene i svelget klapper derfor lettere sammen og kan medføre vibrasjoner i ganen. Dette er en av forklaringene til at man snorker mer når man er forkjølet og tett i nesen. Nesepolypper, neseallergi og svulster i nesen kan også begrense luftstrømmen gjennom nesen. Overvekt kan medføre at fettvev trykker på de øvre luftveier, som derfor blir trangere. Snorkere er ofte ensomme, men de er ikke alene. Ca 60 prosent av alle menn og 40 prosent av alle kvinner snorker ved 60 års alder. Ved 30 års alder er andelen ca 10 prosent for menn og 5 prosent for kvinner. Både menn og kvinner har altså en økende tendens til å snorke med økende alder. Snorking kan virke veldig forstyrrende for ektefelle eller samboer, som ofte holdes våken av lyden. Viser søvnscreeningen at du kun lider av snorking kan vi starte med fremstillingen av et oralt søvn apparat til deg med en gang, uten videre henvisning til søvnspesialist.

En som snorker sover ofte alene

Å sove sammen med noen som snorker kraftig, er ikke bare irriterende. Det kan også påvirke personens fysiske og emosjonelle tilstand. Vi ser ofte at snorkerens symptomer ”smitter” over på partneren, og at disse problemene ikke blir tatt alvorlig nok av snorkeren selv. Det er ikke uvanlig at snorkeren reagerer med fornektelse på partnerens klager, noe som igjen kan forsterke problemene ytterligere.

Undersøkelser har avdekket følgende symptomer hos personer som sover ved siden av én som snorker:
 • hyppigere forekomst av smerter og ubehag generelt
 • dårligere hørsel, vanligvis på det øret som oftest er nærmest den som snorker
 • hyppigere forekomst av tretthet og søvnighet på dagtid
 • fibromyalgi
 • depresjoner og dårlig mental helse
 • dårlig hukommelse
Mange snorkere gruer seg for å reise på tur med andre da de er redd for å forstyrre om natten. Med en snorkeskinne med på turen, som du enkelt kan få plass til i toalettmappen under reisen og som du kan lukke leppene helt med når du har satt den inn, blir gruppeturer ikke lenger noe problem. Du kan igjen dele soverom med andre, og både du og ditt reisefølge vil føle seg mer opplagt om morgenen.

Langvarig og kraftig snorking kan i mange tilfeller true dine relasjoner, lede til skillsmisse / samlivsbrudd, ødelegge helsen din. Den enkleste løsningen er å få laget et oralt søvn apparat / snorkeskinne / apneskinnè.

Obstruktivt søvnapnè syndrom (OSAS).  

Obstruktivt søvnapné syndrom (OSAS) oppstår når luftveiene kollapser helt i svelget og du ikke får oksygen til lungene. Jo mer du forsøker å puste, jo mer blokkeres luftveiene. Denne obstruksjonen vedvarer til du blir vekket av hjernen, som mangler oksygen. Ubevisst vil du da lukke kjeven, slik at tunge og svelg igjen inntar normal posisjon. Denne syklusen, hvor du sovner, underkjeven åpnes og faller bakover, tunge og svelg blokkerer luftveiene, og du våkner ubevisst med et gisp for så å falle tilbake til søvn, kan skje en gang per minutt eller oftere i alvorlige tilfeller. Når svelget er blokkert, får pasienten raskt for lite oksygen til hjernen.

Resultatet er hyppige oppvåkninger, som samen med oksygenmangelen kan lede til en rekke alvorlige helseproblemer:
 • tretthet
 • høyt blodtrykk
 • hjertet blir stresset opp hele tiden
 • diabetes mellitus type II, hormonproduksjonen i kroppen fungerer ikke som den skal når du ikke får nok dyp søvn
 • øket risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag
 • problemer med hjerterytmen under natten vil oppstå
 • depresjon
 • morgenhodepine
 •  impotens
 •  for tidlig død
Snorkere og OSAS pasienter får ikke nok av den ”dype søvnen” som er nødvendig for å ”hvile hjernen” og for få rett hormon produksjon i kroppen. Resultatet blir at man ikke fungerer normalt under dagen. Pasientene får dermed en øket risiko for å bli innblandet i bl.a. trafikkulykker på grunn av at konsentrasjonen er redusert som følge av den dårlige søvnen.

Om du har mer enn 5 pustestopp i timen, der hvert stopp varer mer enn 10 sekunder så snakker vi om søvn-apné. Når din luft gjennomstrømning reduseres med 50% i mer enn 10 sekunder så snakker vi om søvn-hypopné. Lider du av søvnapné bør du få stilt en diagnose snarest mulig slik at tilstanden kan behandles. I Norge er det dessverre kun noen få gode søvnsentre som foretar søvntester for å kartlegge den enkeltes søvnmønster. Når diagnosen er stilt, er det viktig at du får et individuelt tilpasset behandlingsprogram.

Hønefoss Snorkeklinikk screener deg for søvnrelatert respirasjonslidelse i ditt hjemme miljø og henviser deg videre til privat søvnspesialist (dr.med. Olav Skatvedt) for rask utredning og diagnostisering ved behov.

Resultatet for mange udiagnostiserte og dermed ubehandlede apnépasienter kan bli en for tidlig død!

 Hønefoss Snorkeklinikk ved Tannlege MNTF Ole-Martin Høgfoss
Besøksadresse: Sundgata 7, 3510 HØNEFOSS 
Postadresse: Sundgata 7, 3510 HØNEFOSS
Org.nr. 984 881 665
Telefon: 32 12 10 39
Web:
www.stoppsnorking.no e-post: post@stoppsnorking.no