Hvem kan behandles med en snorkeskinne?
 • Snorkere
 • Pasienter med UARS (upper airway respiratory syndrom)
 • Mild til moderat form av obstruktiv søvnapnè AHI (Apné- Hypopné index)< 25
 • BMI (Body- Mass Index)<30
 • Obstruktiv søvnapné med AHI> 25 der CPAP behandling har vært misslykket.
 • Pasienter som ikke klarer å bruke pustemaske (CPAP)
Forutsetninger:
 • Du må kunne føre underkjeven frem mer enn 5 millimeter.
 • Du må kunne gape opp mer enn 25 millimeter.
 • Du bør ha minst 8 - 10 tenner i underkjeven.
 • Har du hel protese i underkjeven, kan du dessverre ikke bruke en snorkeskinne. Vi har løsninger for pasienter som har hel protese i overkjeven og 8 – 10 egne tenner i underkjeven.
 • Du bør være ferdigbehandlet hos din faste tannlege før avtrykk til oralt søvn apparat taes.

 Hønefoss Snorkeklinikk ved Tannlege MNTF Ole-Martin Høgfoss
Besøksadresse: Sundgata 7, 3510 HØNEFOSS 
Postadresse: Sundgata 7, 3510 HØNEFOSS
Org.nr. 984 881 665
Telefon: 32 12 10 39
Web:
www.stoppsnorking.no e-post: post@stoppsnorking.no