Pustemaske (CPAP)
Pustemaske (CPAP)

Pustemaske, eller Continuos Positive Airway Pressure (CPAP) som det heter på fagspråket, benyttes til å skape et overtrykk ved innpust for å holde luftveiene åpne. Pustemasker er veldig virkningsfulle ved alvorlige grader av søvnapné, og blir i slike tilfeller foretrukket. Ulempen er at pasienten ofte opplever pustemasken som ubekvem, med den konsekvens at utstyret ikke blir benyttet. Da kan oralt søvn apparat være et godt alternativ. Oppfyller man de rette diagnostiske kriteriene kan man få CPAP maskin fritt dekket i Norge. CPAP er første valget for behandling av obstruktiv søvnapné syndrom (OSAS) i Norge.
 

Hønefoss Snorkeklinikk ved Tannlege MNTF Ole-Martin Høgfoss
Besøksadresse: Sundgata 7, 3510 HØNEFOSS 
Postadresse: Sundgata 7, 3510 HØNEFOSS
Org.nr. 984 881 665
Telefon: 32 12 10 39
Web:
www.stoppsnorking.no e-post: post@stoppsnorking.no